Pokoje Gościnne Stachoń 

Pokoje Gościnne Stachoń 

Menu

Regulamin 

Zapoznaj się z zasadami rezerwacji 


Pokoje Gościnne Stachoń

1. Regulamin określa warunki najmu pokoju. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Za moment zawarcia umowy uważa się chwilę w której zadatek zostaje zaksięgowany na koncie firmy. Zadatek wpłacony na konto firmy bez wcześniejszego telefonicznego ustalenia terminu oraz warunków najmu nie stanowi podstawy rezerwacji i zostanie niezwłocznie odesłany na konto nadawcy.


2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy RODO o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pokoje Gościnne Stachoń Podhalańska 28,26 Zakopane. Telefon 601504492


3.W związku z Pandemią COVID 19 wynajmujących zobowiązuje się do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów, nakazów i obostrzeń.


4. Płatność wyłącznie gotówką w dniu przyjazdu.


5.Zadatek nie podlega zwrotowi dlatego prosimy o przemyślane rezerwacje.


6. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.


7. W przypadku braku wolnych miejsc lub awarii Pokoje Gościnne Stachoń zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia gości. W takiej sytuacji zadatek zostanie zwrócony lub też po konsultacji z gościem zostanie zapewniony mu inny pokój w tej samej cenie.


8. Posiadamy skrytkę na klucze. Po 22 klucz pozostawiony jest w skrytce. Prosimy o kontakt w celu przesłania instrukcji zameldowania.


9. Doba zaczyna się o godz: 16:00 w dniu przyjazdu a kończy o godz: 10:00 w dniu wyjazd.


10.W pokojach mogą przebywać WYŁĄCZNIE osoby zameldowane i zgłoszone właścicielowi. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z pokoju (bez zgody i wiedzy właściciela), firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.


11. Klienci korzystają z usługi na własne ryzyko (cena usług nie obejmuje ubezpieczenia). Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć ).


12.Parking w obiekcie jest parkingiem niestrzeżonym.


13. Klient po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrania pokoju. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela. Brak uwag ze strony klienta oznacza, że klient nie ma zastrzeżeń co do wynajmowanego pokoju.


14. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w pokoju w czasie jego pobytu i zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z naprawą .


15.Opłata za zgubienie kluczy wynosi 50zł


16. W trosce o Państwa bagaże prosimy przed wyjściem z budynku o zamknięcie pokoju tzn proszę zamknąć okna i drzwiDodatkowo wiatr halny oraz mróz mogą spowodować uszkodzenia okien lub instalacji CO i narazić Państwa na niepotrzebne koszty.


17. W przypadku, gdy Klient narusza ciszę nocną, jest agresywny lub uciążliwy dla pozostałych osób wynajmujących lub sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w pokoju i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.


18. W pokoju obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.


19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokoju nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Wyjątek stanowią jedynie ładowarki do telefonów laptopów itp.


20. Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu pokoju w stanie zastanym.


21. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem najmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.


22. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców w pokoju spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu i Internetu.


23. Dzieci do lat 18 nie mogą przebywać bez opieki osoby dorosłej na terenie obiektu. Trampoliny, zjeżdżalnie itp. Przeznaczone są wyłącznie dla dzieci. Przed skorzystaniem przez dziecko ze sprzętu należy sprawdzić jego stan techniczny. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy niezwłocznie zgłosić właścicielowi.


24. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel obiektu.

Zdjęcie zrobione przez